Povinné datové schránky pro podnikající fyzické osoby a spolky od 1.1.2023

Od 1.1.2023 na základě změny zákona získají datovou schránku automaticky všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby – spolky.  Přístupové údaje budou těmto osobám zaslány doporučeným dopisem v průběhu 1. čtvrtletí roku 2023.

Datovou schránku je možné si na OÚ bezplatně zřídit již nyní a být na tento režim připraven. 

Více informací naleznete na www.chcidatovku.cz.

Datové schránka_2

IDENTITA OBČANA

MVCR_Datovka_letak