Veletrh úspor energie

Výstavnická společnost Omnis Olomouc a.s. pořádá již 18. ročník stavební výstavy STAVBA – TEPLO – ENERGIE – Veletrh úspor Uherské Hradiště, která se bude konat v Městské sportovní hale o víkendu 9. – 10. března 2024.

Veletrh úspor

Poplatky za svoz odpadů, ze psů a pronájem popelnice se vybírají od 1. února

Poplatek za odpady – 300,- Kč za osobu (osvobozeny jsou děti do šesti let a osoby starší 65 let s trvalým pobytem v obci)

Poplatek za 1. psa – 100,- Kč, za 2. psa na č.p. – 200,- Kč

Pronájem malé popelnice – 230,- Kč, pronájem velké popelnice – 305,- Kč. 

(úhrada je možná i bezhotovostně na účet obce č.: 140 558 2349/0800, variabilní symbol je č.p.)