Tisková zpráva Policie ČR

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 5. prosince 2014
ZLÍNSKO: Evakuace skončila.

Dnes před třináctou hodinou rozhodl velitel opatření, plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, o ukončení evakuace obcí Haluzice a Lipová. K rozhodnutí jej vedly doposud nasbírané informace a zejména stanovisko ředitele pyrotechnické služby.
Pyrotechnici v dopoledních hodinách opět prohledali obě evakuované obce a jejich okolí. Nenašli v nich žádný nebezpečný předmět, který by mohl obyvatele obou vesnic ohrozit. Dopolední průzkum prostoru neprokázal rozházenou munici mimo vymezený prostor areálu muničních skladů.
Policisté od brzkých ranních hodin vymezují nový bezpečnostní perimetr ve vzdálenosti asi 1200 metrů od ohniska druhé exploze. Okruh bude opět zřetelně označen policejními páskami a výstražnými cedulemi zakazujícími vstup.
Žádáme všechny občany, aby dodržovali nařízení a zákazy policistů a dbali své osobní bezpečnosti.

5. prosince 2014, nprap. Monika Kozumplíková

Evakuace obce Lipová pokračuje

Dle aktuálního vyjádření Policie ČR v 17:35 min pokračuje evakuace občanů Lipové a Haluzic další nocí mimo domov. Nejbližší informace Policie uvolní zítra kolem 14:00 hodin. Tak bylo přislíbeno, pokud se v bezprostřední blízkosti obce nenajde nevybuchlá munice, která by nadále ohrožovala životy občanů.
Policie nebere v potaz, že občané mají doma drobné zvířectvo (kočky, psy, morčata, slepice), neakceptují požadavky občanů, striktně dodržují pokyny svých nadřízených a nepustí do obce žádné civilisty. Jediné, co se podařilo panu starostovi uhádat na krizovém štábu, bylo umožnění občanům majícím koně a krávy zajistit návštěvu domu ve večerních hodinách za asistence Policie na zvláštní povolení plukovníka Varyše.

Aktuální informace po jednání s Policií ČR a HZS ZK

Vyjádření Policie: Stav zůstává nezměněn, evakuace občanů stále trvá. Policie má striktní zákaz vpouštět do obce civilisty, bezpečnost a zdraví občanů je pro ně nejdůležitější. Další informace Policie poskytne nejdříve na jednání na OÚ v Lipové, které je svoláno na 17:00 hod.
Až do odvolání je možné využít služby hotelu Hubert v Luhačovicích ve směru na Pozlovice, kde je pro všechny občany zajištěno ubytování a strava po celou nezbytně dlouhou dobu. Je zde k dispozici lékař a další zdravotnický personál pro pomoc občanům, kteří potřebují léky a ošetření.

Ubytování v době evakuace

Pro evakuované občany bude v 16:00 a 18:00 přistaven autobus ve Slavičíně u radnice, který je odveze do Luhačovic na hotel Hubert (směr Pozlovice), kde je pro ně zajištěn nocleh a strava po dobu evakuace. Možnost využít této služby mají i všichni ostatní občané Lipové, kteří jsou schopni se na uvedený hotel dopravit vlastními silami.

ad) Úplná evakuace obce Lipová

V 10:15 hod byli všichni občané obce Lipová evakuováni. Část z nich využila vlastních možností přesunu k rodinám a známým, část využila možnost dočasně se přemístit na Sokolovnu do Slavičína, která je pro občany v tuto chvíli připravena. Nemohoucí občané byli sanitními vozy převezeni do Městské nemocnice ve Slavičíně.
V tuto chvíli bohužel exploze stále pokračují.

Tisková zpráva Policie – Vrbětice

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 3. října 2014
ZLÍNSKO: Z areálu zní opět neřízené detonace.

Dnes od 7.15 hodin se z areálu bývalých muničních skladů ve Vrběticích opět ozývají neřízené detonace doprovázené hustým stoupajícím dýmem. Pyrotechnici odjedou do terénu, kde budou zjišťovat příčinu výbuchů. Plánovaný odvoz materiálu a vyskladňování jsme zastavili. Bližší informace budeme poskytovat během dne.

3. října 2014, nprap. Monika Kozumplíková

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Oddělení tisku a prevence