Žádosti o vstup na zahrazené pozemky

Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

Na uvedenou adresu je možné směřovat žádosti o vstup na pozemky, které jsou zahrazeny v souvislosti s výbuchy v muničním skladu. V žádosti je nutné uvést jméno žadatele, kompletní adresu včetně dalších kontaktních údajů, čísla parcel dotčených pozemků, účel vstupu a případně další údaje.

Jedání s jednotlivými složkami IZS Zlínského kraje ohledně muničních skladů

Závěry z jednání se starosty obcí v okolí muničního areálu ve Vrběticích

Dne 15. května se za účasti starosty a místostarostky obce Lipová, starostky Haluzic, Luhačovic a Valašských Klobouk, starosty Vlachovic a Slavičína,  konalo pracovní jednání se zástupci IZS ZK, zasahujícími ve vybuchlém muničním skladu ve Vrběticích. Z tohoto jednání vyplynul závěr, který je přílohou této zprávy.