Pokyny pro evakuované

V tuto chvíli se operativně připravuje pro evakuované občany hotel Hubert a hotel Harmonie v Luhačovicích. Občané se mají připravit na pobyt mimo domov v řádu několika dnů. Je třeba vzít léky a alespoň v rámci možností zabezpečit zvířectvo

Tisková zpráva Policie ČR

Výbuch munice ve skladu ve Vrběticích, 5. prosince 2014
ZLÍNSKO: Evakuace skončila.

Dnes před třináctou hodinou rozhodl velitel opatření, plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, o ukončení evakuace obcí Haluzice a Lipová. K rozhodnutí jej vedly doposud nasbírané informace a zejména stanovisko ředitele pyrotechnické služby.
Pyrotechnici v dopoledních hodinách opět prohledali obě evakuované obce a jejich okolí. Nenašli v nich žádný nebezpečný předmět, který by mohl obyvatele obou vesnic ohrozit. Dopolední průzkum prostoru neprokázal rozházenou munici mimo vymezený prostor areálu muničních skladů.
Policisté od brzkých ranních hodin vymezují nový bezpečnostní perimetr ve vzdálenosti asi 1200 metrů od ohniska druhé exploze. Okruh bude opět zřetelně označen policejními páskami a výstražnými cedulemi zakazujícími vstup.
Žádáme všechny občany, aby dodržovali nařízení a zákazy policistů a dbali své osobní bezpečnosti.

5. prosince 2014, nprap. Monika Kozumplíková

Evakuace obce Lipová pokračuje

Dle aktuálního vyjádření Policie ČR v 17:35 min pokračuje evakuace občanů Lipové a Haluzic další nocí mimo domov. Nejbližší informace Policie uvolní zítra kolem 14:00 hodin. Tak bylo přislíbeno, pokud se v bezprostřední blízkosti obce nenajde nevybuchlá munice, která by nadále ohrožovala životy občanů.
Policie nebere v potaz, že občané mají doma drobné zvířectvo (kočky, psy, morčata, slepice), neakceptují požadavky občanů, striktně dodržují pokyny svých nadřízených a nepustí do obce žádné civilisty. Jediné, co se podařilo panu starostovi uhádat na krizovém štábu, bylo umožnění občanům majícím koně a krávy zajistit návštěvu domu ve večerních hodinách za asistence Policie na zvláštní povolení plukovníka Varyše.