Volby do Parlamentu EU – 24. a 25. 5. 2019

Volby do Parlamentu EU se konají v pátek 24. května v době od 14 do 22 hodin a v sobotu v době od 8 do 14 hodin. Volební okrsek č. 1 v Lipové sídlí v zasedací místnost OÚ. Volit může občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 18 let a ve volební místnosti se proukáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Pokud se volič nemůže zejména ze zdravotních důvodů osobně dostavit do volební místnosti, může požádat OÚ i volební komisi o možnost hlasování do přenosné volební schránky. Žádost je třeba nahlásit na OÚ nebo na tel. čísle 577 341 229.