Výzva nedostatečně identifikovaným vlastníkům pozemků v k.ú. Lipová u Slavičína

Výzva neznámým vlastníkům

neznámí vlastníci

Lipová parcely č.:

306 trvalý travní porost
482 trvalý travní porost
306 trvalý travní porost
482 trvalý travní porost
155 ostatní plocha neplodná půda
2564 orná půda
109 trvalý travní porost
733 orná půda
4996 orná půda