Záměr prodeje pozemkové parcely, budovy a zřízení pozemkové služebnosti

V souladu s ustanovením § 39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění oznamuji záměr prodeje 
pozemku parcel. č. st. 210, oznamuji záměr prodeje budovy bez č.p. stojící na pozemku parcel. č. st. 210 
a záměr zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty přes povinné pozemky parcel. č. 68/1 a parcel. č. 68/4.

Záměr prodeje budovy, pozemku a zřízení pozemkové služebnosti