Aktualizace územního plánu obce Lipová

Informujeme občany a vlastníky pozemků, že se bude aktualizovat územní plán obce. Písemné připomínky je možné doručit na OÚ do konce ledna 2023. Následně budou předány úřadu územního plánování k zákonnému projednání.