Volba prezidenta republiky – II. kolo

Volební lístky pro II. kolo obdrží voliči přímo ve volební místnosti spolu s úřední obálkou.

II. kolo volby prezidenta republiky proběhne pátek 27. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti, může znovu obecní úřad na telefonním čísle 577 341 229 požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky.

Odečty vodoměrů proběhnou 23. – 25. ledna

Pracovnice Vodárny Zlín bude od 23.1.2023 do 25.1.2023 v Lipové provádět ODEČTY VODOMĚRŮ.

V případě nepřítomnosti zapište stav na lístek a zanechejte ho na dobře viditelném místě, nejlépe na poštovní schránce.

Po zapsání vám bude lístek označen. Stav vodoměru si můžete už i hlásit na telefon 725 120 348 nebo e-mail ivanisova@centrum.cz.

Volba prezidenta republiky – 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta republiky proběhne pátek 13. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve volební místnosti,

kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se zejména ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může obecní úřad na telefonním čísle 577 3241 229

požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost.