Volba prezidenta republiky – 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta republiky proběhne pátek 13. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin ve volební místnosti,

kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se zejména ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může obecní úřad na telefonním čísle 577 3241 229

požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky mimo volební místnost.