Volba prezidenta republiky – II. kolo

Volební lístky pro II. kolo obdrží voliči přímo ve volební místnosti spolu s úřední obálkou.

II. kolo volby prezidenta republiky proběhne pátek 27. ledna v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin ve volební místnosti, kterou je zasedací místnost OÚ.

Kdo se nemůže dostavit do volební místnosti, může znovu obecní úřad na telefonním čísle 577 341 229 požádat o možnost hlasování do přenosné volební schránky.