Veřejná vyhláška – OOP

Opatření obecné povahy stanoví přechodnou úpravu provozu v souvislosti s omezením obecného užívání na pozemních komunikacích: silnic II. a III. třídy, místních komunikací měst a obcí v rámci územní příslušnosti, veřejně přístupných účelových komunikacích v místě (úseku): správního obvodu Luhačovice, obce s rozšířenou působností z důvodu: opakované činnosti spojené s opravami havárií inženýrských sítí,
havárií jiných vedení a havárií na jiných objektech platnost: od nabytí účinnosti tohoto opatření do 29.02.2024

Havárie 2023-2024

Svoz komunálních odpadů 3. února

Dnes 3. února těžké svozové auto z důvodu bezpečnosti při hustém sněžení nezajelo do všech bočních ulic v Lipové. Pokud Vám nebyla popelnice svezena, nechejte ji u cesty, firma zajistí dodatečný svoz v nejbližším možném termínu.