Revize katastru nemovitostí v Lipové

Pracovníci KÚ ve Valašských Kloboukách budou ve čtvrtek 11. května a dále pak v úterý 16. a čtvrtek 18. května v naší provádět revizi zápisů staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků a staveb. Zjištěné nedostatky budou postupně řešeny s vlastníky nemovitostí osobním jednáním. Cílem revize je dosažení souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v KN.

Kontejnery na bioodpady a velkoobjemový odpad

Upozorňujeme občany, že již není možné odkládat celé větve do kontejnerů na bioodpady. Pro tyto účely obec zakoupila štěpkovače, které jsou pro občany připraveny bezplatně k zapůjčení. Občané si sami větve zeštěpkují a následně, pokud drcenou hmotu nezužitkují v domácnosti, mohou ji teprve do kontejnerů vysypat.

Tento měsíc z důvodů svátků připadajících na pondělí můžete vyjímečně až 15. května v době od 15 do 17 hodin v prostoru za obchodem pověřené osobě odevzdat velkoobjemový odpad či vysloužilá elektrozařízení. V běžném měsíci se jedná vždy o první pondělí v uvedeném čase.