Kontejnery na bioodpady a velkoobjemový odpad

Upozorňujeme občany, že již není možné odkládat celé větve do kontejnerů na bioodpady. Pro tyto účely obec zakoupila štěpkovače, které jsou pro občany připraveny bezplatně k zapůjčení. Občané si sami větve zeštěpkují a následně, pokud drcenou hmotu nezužitkují v domácnosti, mohou ji teprve do kontejnerů vysypat.

Tento měsíc z důvodů svátků připadajících na pondělí můžete vyjímečně až 15. května v době od 15 do 17 hodin v prostoru za obchodem pověřené osobě odevzdat velkoobjemový odpad či vysloužilá elektrozařízení. V běžném měsíci se jedná vždy o první pondělí v uvedeném čase.