Oprava silnice do Slavičína se letos neuskuteční.

Dle vyjádření Ing. Radka Berecka, provozně technického náměstka ŘS ZK, došlo k podání námitek jednoho z uchazečů výběrového řízení na ÚHOS, a proto celá akce opravy silnice do Slavičína nebude letos realizována. Bude v plánu na příští rok vypsáním nového výběrového řízení.

Poplatky v roce 2023

Poplatky se začnou vybírat 1. února v úředních hodinách na OÚ a jsou splatné do konce května.

Poplatek za svoz komunálních odpadů a poplatek ze psů je ve stejné výši jako byl v roce 2022.

Od poplatku jsou stále osvobozeny děti, které v letošním roce dovrší 6 let, a osoby, které v loňském roce dovršily 65 let.

Roční pronájem svozových popelnic je pro rok 2023 navýšen dle firmy poskytující popelnice. Pokud někdo z řad občanů již nadále nechce tuto službu využívat, má možnost vyčištěnou popelnici vrátit do konce ledna, a zakoupit si popelnici vlastní. Naopak pokud by někdo další o pronájem popelnice měl zájem, ať to nahlásí na OÚ. Taktéž nahlaste, pokud máte pronajatou popelnici již hodně opotřebenou, a bude Vám bezplatně vyměněna.