Termíny konání zasedání ZO ve 2. pol. 2015

ZO schválilo svým usnesením č. 06 – 150612 termíny zasedání ve 2. pol. roku 2015: 11. září v 19 hodin, 16. října v 18 hodin, 13. listopadu v 17 hodin, 11. prosince v 17 hodin. Zasedání se konají v zasedací místnosti OÚ Lipová.