Tvořivá dílna Martiny Liškové

V sobotu 28. listopadu se na sále OÚ uskutečnila tradiční předvánoční Tvořivá dílna Martiny Liškové. Za pěkně připravenou akci děkujeme organizátorce. Přikládáme několik fotografií.

Přátelské posezení – 23.10.2015

V pátek 23. října odpoledne se uskutečnilo přátelské posezení na sále OÚ. Po úvodním slovu starosty obce vystoupila s programem Marie Nováková a Josef Mikulčák. Následně k tanci a poslechu hrál Karel Máťa s kolegy.