Vyhlašování poplachu


Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
V této souvislosti je třeba znát, že kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice také signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ – po dobu jedné minuty.

Výroční valná hromada

V sobotu dne 13. prosince 2014 v 16.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Lipová, místem konání jenová hasičská klubovna na hasičárně.

Účast na valné hromadě je povinností členů sboru. Dospělí členové samozřejmě ve stejnokrojích.

V případě evakuace…

Vzhledem k posledním událostem a dvojí evakuaci zveřejňujeme užitečné informace.

Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné přemístění osob, zvířat a majetku z ohroženého objektu nebo oblasti do prostoru, kde nebezpečí nehrozí.

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Obsah evakuačního zavazadla: osobní doklady, peníze, platební karty, event. lékařskou dokumentaci při léčbě dlouhodobějších zdravotních problémů, užívané léky, zdravotní pomůcky, oblečení na dobu 2-3 dní podle klimatických podmínek (nezapomenout na spodní prádlo a ponožky!!!), mobilní telefon nebo jiné spojení. Pokud s sebou berete i domácího mazlíčka, nezapomeňte na krmivo. Každé zavazadlo opatřete cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou dejte do kapsy i malým dětem. Často podceňovanou součástí evakuačního zavazadla jsou dokumenty. Obvykle má každý u sebe občanský průkaz, ale zapomene na další dokumenty. Ty nemají význam při samotné evakuaci, ale následně při jednáních s úřady a pojišťovnou. Své místo v zavazadle by proto měly mít pojistné smlouvy, doklady o vzdělání, rodné listy a doklady od cenných věcí (elektronika, automobil). V zavazadle nebo na jiném místě v domácnosti bychom měli mít připraven seznam věcí, které zbývá do zavazadla přibalit a také zprávu (jména obyvatelů domu s kontakty) pro evakuační orgány, kterou při odchodu vyvěsíme na dveře.

Při evakuaci NEPANIKAŘIT!!! Je to sice nemilá situace, ale panika je zdrojem dalších problémů a komplikací. Vypněte sporák, odstavte varnou konvici, vypněte mikrovlnnou troubu nebo další spotřebiče, které máte zrovna zapnuté. Zajistěte dům, zhasněte, zamkněte dveře a dostavte se na místo evakuačního srazu. V případě že, chováte domácí zvířectvo zajistěte je, doplňte zásoby vody a krmiva tak, aby mohlo nějakou dobu přežít i bez vaší přítomnosti. Pokud máte doma příbuzného, který není schopen pohybu sám, vyrozumte vedoucího evakuace obce, ten zajistí převoz sanitním vozem.

Tento výčet není úplný, je jen takovým vodítkem v těchto nenadálých chvílích. Samozřejmě poslouchejte pokyny příslušníků integrovaného záchranného systému, kteří řídí evakuaci.

Vaši hasiči.

Nový zásahový dopravní automobil pro JSDHO Lipová dovezen dne 18.6.2014

Ve středu 18. června byl starostou obce dovezen nový zásahový dopravní automobil VW Transporter 7EJ131 pro jednotku SDHO Lipová, který byl zakoupen včetně výbavy za 758.122,-Kč. Na návrh Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a v souladu s usnesením ZZK č. 0278/Z11/14 byla obci Lipová schválena investiční dotace ve výši 350 000,-Kč z rozpočtu Zlínského kraje určená na nákup tohoto automobilu. Zbývající částku uhradila Obec Lipová.

Jarní kolo 2014

DOMÁCÍ HOSTÉ DATUM ČAS VÝSLEDEK STŘELCI BRANEK
Lipová Bohuslavice 13.4.2014 14:00 3:1 Klein 2x,Miklas M.
Drnovice Lipová 20.4.2014 15:30 2:0
Lipová Smolina 27.4.2014 14:00 4:2 Tomeček,Zlámal,Klein,vlastní
Pozlovice Lipová 4.5.2014 16:30 3:0
Lipová Nevšová B 11.5.2014 14:00 0:0
Divnice Lipová 18.5.2014 16:30 2:2 Miklas,Chovančík Milan
Lipová Petrůvka 25.5.2014 14:00 0:6
Horní Lhota Lipová 31.5.2014 16:30 0:0
Lipová Tichov 8.6.2014 14:00 4:1 Klein,Tomeček,Měrka,Chovančík Milan
Jestřabí Lipová 15.6.2014 10:00 2:1 Chovančík Milan

Fotbalový turnaj ,,Petrůvka 2013″

Dne 21.7.2013 se TJ Lipová zúčastnila turnaje na Petrůvce. První zápas jsme obdrželi porážku s domácím mužstvem.Ve druhém zápase s Nevšová B jsme byli opět poraženi, jelikož jsme nastoupili se značně omlazeným mužstvem. I přes tento neúspěch, věříme že se naši mladí fotbalisté sehrají a posílí naše mužstvo mužů. TJ Lipová si odvezla pohár za třetí místo. 🙂 Děkuji všem, kteří se zúčastnili turnaje.Rovněž děkuji mladším hráčům za velkou snahu kterou oceňujeme, že se chtějí podílet na budoucnosti Lipovského fotbalu. 🙂 Zleva stojící: Radek Vašička,trenér Pavel Tomeček,Stanislav Saňák,Marek Carbol,Petr Urbánek,David Kurtin,Vašek Matějka Zleva:Petr Měrka,Vlastimil Juřík,Martin Chovančík,Milan Chovančík,Marek Miklas,Mirek Jiřík.