Nedostatečné pokrytí obce mobilním signálem

OÚ již mnoho let usiluje o zlepšení pokrytí obce signálem mobilních operátorů. Bohužel tyto opakované žádosti nenacházejí u dotčených institucí žádné adekvátní odezvy. Naposledy jsme žádost zasílali letos v červnu. Její znění i odpověď si můžete přečíst.

odpověď Vodafone

stížnost Vodafone

žádost přezkum mobilního signálu